4 września 2016

Niedziela Chrzcielna, Wizytacja Kanoniczna i Odpust Parafialny

Niedziela, 4 września 2016 r. była szczególnym dniem: w całej diecezji była to tzw. Niedziela Chrzcielna, a w naszej parafii – Uroczystość Odpustowa ku czci św. Rozalii oraz Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził ks. Biskup Marian Florczyk.

Przed każdą Mszą św. wysłuchaliśmy komentarza wprowadzającego, w którym przypomniano wielki dzień 14 kwietnia 966 r. kiedy to Książę Mieszko I przyjął chrzest. Również homilia nawiązywała do tego wydarzenia. Po kazaniu zostały odnowione Przyrzeczenia Chrzcielne i miało miejsce pokropienie wodą święconą.

Kilkanaście minut przed godz. 10.00 do naszej parafii przybył ks. Biskup Marian Florczyk. Pierwsze kroki skierował na plebanię, gdzie w kancelarii dokonał adnotacji w Księgach parafialnych.

Następnie ks. Biskup udał się do kościoła, by o godz. 10.00 przewodniczyć Eucharystii z udziałem dzieci i młodzieży. Po znaku krzyża i pozdrowieniu - dzieci wyraziły radość z przybycia ks. Biskupa. Ofiarowały mu dwa tornistry, aby je przekazał potrzebującym dzieciom.

Po homilii zostały odnowione Przyrzeczenia Chrzcielne. Ks. biskup poświęcił także uczniom tornistry.

Po Komunii św. głos zabrał ks. Proboszcz dziękując ks. Biskupowi za obecność.

Następnie bp Florczyk przedstawił krótką charakterystykę parafii. Wyraził wdzięczność Parafianom za ich przykład wiary. Pogratulował, że rodziny otwarte są na dar nowego życia. Zauważył, że o kilkadziesiąt procent jest więcej chrztów niż pogrzebów.

Po błogosławieństwie końcowym ks. Biskup podszedł do zebranych dzieci, by udzielić im indywidualnego błogosławieństwa. We Mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe szkół działających w naszej parafii.

Kolejnym miejscem gdzie udał się ks. Biskup był parafialny cmentarz. W asyście księży pracujących w parafii przeszedł pod Krzyż znajdujący się na środku cmentarza. Tam odmówił modlitwy w intencji wszystkich spoczywających na cmentarzu.

O godz. 12.00 sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa. W koncelebrze uczestniczyli: ks. kan. Tadeusz Cudzik – dziekan dekanatu daleszyckiego, ks. Michał Olejarczyk - dyrektor Studium Organistowskiego, ks. Jacek Iwan - dyrektor Domu Rekolekcyjnego, ks. dr Tomasz Siemieniec – wykładowca WSD, ks. proboszcz Włodzimierz Jastrząb oraz ks. Tomasz Kaczówka – nowy wikariusz.

Słowa powitania w kierunku ks. Biskupa wypowiedzieli przedstawiciele parafii. Staropolskim zwyczajem powitany został chlebem.

Po Komunii św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna wokół kościoła. We Mszy św. wzięli udział strażacy, panie w strojach ludowych, panie i panowie niosący feretrony, chorągwie, dzieci sypiące kwiaty.

Po zakończeniu procesji i udzieleniu błogosławieństwa ks. Biskup spotkał się z grupami parafialnymi działającymi w parafii: Różami Różańcowymi, Domowym Kościołem, Tercjarzami, Ministrantami i Scholą.

Po obiedzie ks. Biskup odwiedził księzy mieszkających w Domu Rekolekcyjnym, Siostry Jadwiżanki oraz księży mieszkających na plebanii.

Wizytacja kanoniczna powinna odbywać się w każdej parafii co 5 lat. Nie jest ona „czasem sprawdzania”, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi tworzą we wspólnocie z Papieżem Urząd Nauczycielski Kościoła. Leży on w kompetencji tych, którzy są powołani do posługi nauczania w dziedzinie wiary i moralności na mocy autorytetu otrzymanego przez Chrystusa. Nauka Kościoła jest dziełem Urzędu Nauczycielskiego, który naucza na podstawie autorytetu, jakiego Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom (KKK, 2034).

ZAPRASZAMY DO GALERII

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.14636611938477