BIERZMOWANIE

bierzmowanie

 

W naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują
uczniowie klas VIII SP.
Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego.

 

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?
• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
• przystępować do Sakramentu Pokuty;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie.

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko "od święta").
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

(NA SPOTKANIA KANDYDACI PRZYNOSZĄ PISMO ŚWIĘTE)

SPOTKANIA:

 Najbliższe spotkanie kandydatów do bierzmowania:

 

 NA WSZYSTKICH SPOTKANIACH OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PRZED PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ  W CZWARTEK 30.05.2024

W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU:

godz. 16.00 - Napęków;

godz. 16.30 - Smyków, Sieraków;

godz. 17.00 - Skorzeszyce;

godz. 17.30 - Wola Jachowa;

 

                             PLANOWANY TERMIN BIERZMOWANIA:

                                                               SOBOTA - 1 CZERWCA 2024 ROKU - GODZINA 11.00

                                                                  - KSIĄDZ BISKUP ANDRZEJ KALETA

 

KOMUNIKAT WS. PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW KOMUNII I BIERZMOWANIA

KOMUNIKAT

Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że w związku z nasilającym się procederem wypisywania uczniów z lekcji religii po Pierwszej Komunii i zapisywania ich na powrót w 8 klasie ze względu na bierzmowanie, przypominamy zasady wyznaczone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP i Dekret Biskupa Kieleckiego.

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w szkolnych lekcjach religii nie powinni być dopuszczeni do Pierwszej Komunii lub bierzmowania (por. Oświadczenie Komisji Wychowania KEP z 28 sierpnia 2013 r. oraz Instrukcja dotycząca przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w diecezji kieleckiej).

2. Według Wytycznych Episkopatu przygotowanie do sakramentu bierzmowania składa się z trzech etapów: dalszego, bliższego i bezpośredniego a optymalnym czasem na przygotowanie bliższe i bezpośrednie są trzy lata (VI-VII-VIII klasa). Chociaż w naszej diecezji przygotowanie bliższe trwa jeden rok i przyjęcie sakramentu bierzmowania odbywa się przeważnie w klasie ósmej to jednak kandydaci do bierzmowania przez cały okres wspomnianych trzech lat powinni uczestniczyć w lekcjach religii i uzyskać w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej pozytywną ocenę roczną z religii. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii. Jeśli kandydat nie uczestniczył w lekcjach religii w poprzednich klasach (VI-VII), zobowiązany jest do uzupełnienia braków w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. Jeśli nie jest to możliwe, duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania może zorganizować w ramach przygotowania indywidualne powtórzenie brakujących wiadomości i egzamin sprawdzający wiedzę religijną z tego zakresu.
3. Podobna zasada ma zastosowanie w ramach przygotowania przed Pierwszą Komunią Świętą czyli I, II i III klasa uczeń uczestniczy w katechezie szkolnej. Jeżeli nie uczestniczyłby w I i II klasie to musi ten materiał uzupełnić i zaliczyć.

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezjalnej

Ks.Karol Zegan

† Andrzej Kaleta

WIKARIUSZ GENERALNY

 

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.094593048095703