KOMUNIA ŚWIĘTA

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • metryka chrztu dziecka

2023/2024

01.10.2023, godzina 16.00 - Msza święta, poświęcenie i wręczenie różańcy

08.12.2023, godzina 17.00 - Msza święta, poświęcenie i wręczenie medalików

14.01.2024, godzina 16.00 - Msza święta, poświęcenie książeczek

02.02.2024, godzina 16.00 - Msza święta, poświęcenie świec

Spotkania:

o godzinie 18.45

.....,

......,

....., 

......,

....... . 

SPOWIEDŹ:

czwartek - 16 maja

 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ: Sobota - 18.05.2024 godzina 11.00

 

 ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ: Niedziela - 12.05.2024 godzina 10.00

Spowiedź przed rocznicą: ..........

     

KOMUNIKAT WS. PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW KOMUNII I BIERZMOWANIA

KOMUNIKAT

Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że w związku z nasilającym się procederem wypisywania uczniów z lekcji religii po Pierwszej Komunii i zapisywania ich na powrót w 8 klasie ze względu na bierzmowanie, przypominamy zasady wyznaczone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP i Dekret Biskupa Kieleckiego.

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w szkolnych lekcjach religii nie powinni być dopuszczeni do Pierwszej Komunii lub bierzmowania (por. Oświadczenie Komisji Wychowania KEP z 28 sierpnia 2013 r. oraz Instrukcja dotycząca przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w diecezji kieleckiej).

2. Według Wytycznych Episkopatu przygotowanie do sakramentu bierzmowania składa się z trzech etapów: dalszego, bliższego i bezpośredniego a optymalnym czasem na przygotowanie bliższe i bezpośrednie są trzy lata (VI-VII-VIII klasa). Chociaż w naszej diecezji przygotowanie bliższe trwa jeden rok i przyjęcie sakramentu bierzmowania odbywa się przeważnie w klasie ósmej to jednak kandydaci do bierzmowania przez cały okres wspomnianych trzech lat powinni uczestniczyć w lekcjach religii i uzyskać w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej pozytywną ocenę roczną z religii. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii. Jeśli kandydat nie uczestniczył w lekcjach religii w poprzednich klasach (VI-VII), zobowiązany jest do uzupełnienia braków w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. Jeśli nie jest to możliwe, duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania może zorganizować w ramach przygotowania indywidualne powtórzenie brakujących wiadomości i egzamin sprawdzający wiedzę religijną z tego zakresu.
3. Podobna zasada ma zastosowanie w ramach przygotowania przed Pierwszą Komunią Świętą czyli I, II i III klasa uczeń uczestniczy w katechezie szkolnej. Jeżeli nie uczestniczyłby w I i II klasie to musi ten materiał uzupełnić i zaliczyć.

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezjalnej

Ks.Karol Zegan

† Andrzej Kaleta

WIKARIUSZ GENERALNY

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.1296169757843